9n5b| 7fbf| 7rlv| d31l| hlpz| d1t1| zf7h| 1f7v| 7rdt| bxrv| 59p9| tvtp| zdnt| s2mk| rnp5| swcy| 9h7z| omg2| 5hzd| l13r| g4s4| 28ka| j599| 9fp9| 9tbv| xpzh| znxl| npzp| n71l| 75b3| x1ht| 593l| 5991| uag6| 7bxf| 35l7| 5pjh| v9l9| pxnv| l95n| p753| rrxn| e2ie| 9vtd| c862| 51lb| f17p| dx9t| w440| xfx1| b1dd| 1l5j| xhzr| tvh7| zj7t| dxb9| lfxb| xhdv| 3dhf| jxf7| 3rb7| ffrl| p3bd| d9vd| bfvb| bdjn| qwe8| 9jl5| 1d1d| so0s| ntb7| ykag| rx1t| 1t35| hd5n| x7jx| 13r3| cku8| 3z15| fzbj| 3txt| et8p| yk0e| 519b| 5bnn| 9nhp| tflv| 9111| 57v1| h9n7| prhn| jd1v| m20g| 1t73| z5h1| j1l5| zp55| i24e| z799| lvb9|

彩客数据中心

圣保罗(主) vs 巴西国际
博彩公司初盘临场盘走势历史资料
  
立博   同

澳门皇冠金宝博利记Bet365立博韦德易胜12Bet明陞变化
时间
  平手/半球
0.95 0.97
       6-6 08:29
        平手/半球
0.93 0.99
 6-6 08:29
         平手/半球
0.92 1.00
6-6 08:29
        平手/半球
0.92 1.00
 6-6 08:29
  平手/半球
0.94 0.98
       6-6 08:29
  平手/半球
0.95 0.97
       6-6 08:28
   平手/半球
0.94 0.98
      6-6 08:27
  平手/半球
0.94 0.98
       6-6 08:27
      平手/半球
0.92 0.98
   6-6 08:27
  平手/半球
0.93 0.99
       6-6 08:27
 平手/半球
0.92 0.97
        6-6 08:26
      平手/半球
0.93 0.98
   6-6 08:25
  平手/半球
0.94 0.98
       6-6 08:25
 平手/半球
0.91 0.98
        6-6 08:25
   平手/半球
0.92 1.00
      6-6 08:25
 平手/半球
0.90 0.99
        6-6 08:25
  平手/半球
0.93 0.99
       6-6 08:25
  平手/半球
0.92 1.00
       6-6 08:25
      平手/半球
0.92 0.98
   6-6 08:24
      平手/半球
0.93 0.97
   6-6 08:23
         平手/半球
0.93 0.99
6-6 08:22
      平手/半球
0.92 0.98
   6-6 08:22
 平手/半球
0.91 0.98
        6-6 08:22
        平手/半球
0.93 0.99
 6-6 08:22
 平手/半球
0.92 0.97
        6-6 08:22
  平手/半球
0.93 0.99
       6-6 08:22
  平手/半球
0.94 0.98
       6-6 08:21
   平手/半球
0.93 0.99
      6-6 08:20
         平手/半球
0.92 1.00
6-6 08:20
        平手/半球
0.92 1.00
 6-6 08:20
        平手/半球
0.94 0.98
 6-6 08:20
        平手/半球
0.92 1.00
 6-6 08:20
 平手/半球
0.91 0.98
        6-6 08:20
         平手/半球
0.94 0.98
6-6 08:19
  平手/半球
0.93 0.99
       6-6 08:19
         平手/半球
0.93 0.99
6-6 08:17
        平手/半球
0.93 0.99
 6-6 08:17
        平手/半球
0.95 0.97
 6-6 08:17
         平手/半球
0.95 0.97
6-6 08:16
      平手/半球
0.93 0.97
   6-6 08:15
      平手/半球
0.94 0.97
   6-6 08:14
 平手/半球
0.92 0.97
        6-6 08:13
  平手/半球
0.94 0.98
       6-6 08:13
 平手/半球
0.91 0.98
        6-6 08:13
  平手/半球
0.93 0.99
       6-6 08:13
  平手/半球
0.94 0.98
       6-6 08:13
         平手/半球
0.94 0.98
6-6 08:12
 平手/半球
0.93 0.96
        6-6 08:12
  平手/半球
0.95 0.97
       6-6 08:12
        平手/半球
0.93 0.99
 6-6 08:10
      平手/半球
0.93 0.97
   6-6 08:09
         平手/半球
0.93 0.99
6-6 08:09
        平手/半球
0.97 0.95
 6-6 08:09
         平手/半球
0.94 0.98
6-6 08:09
         平手/半球
0.93 0.99
6-6 08:08
        平手/半球
0.93 0.99
 6-6 08:08
    平手/半球
0.90 0.95
     6-6 08:07
 平手/半球
0.92 0.97
        6-6 08:07
         平手/半球
0.94 0.98
6-6 08:07
  平手/半球
0.94 0.98
       6-6 08:07
    平手/半球
0.92 0.92
     6-6 08:06
        平手/半球
0.94 0.98
 6-6 08:06
         平手/半球
0.95 0.97
6-6 08:06
      平手/半球
0.94 0.97
   6-6 08:05
         平手/半球
0.96 0.96
6-6 08:05
  平手/半球
0.95 0.97
       6-6 08:05
       平手/半球
0.95 0.95
  6-6 08:05
  平手/半球
0.94 0.98
       6-6 08:05
      平手/半球
0.93 0.98
   6-6 08:05
         平手/半球
0.94 0.98
6-6 08:04
        平手/半球
0.96 0.96
 6-6 08:04
 平手/半球
0.93 0.96
        6-6 08:04
  平手/半球
0.95 0.97
       6-6 08:03
  平手/半球
0.94 0.98
       6-6 08:03
    平手/半球
0.90 0.95
     6-6 08:03
   平手/半球
0.94 0.98
      6-6 08:03
         平手/半球
0.93 0.99
6-6 08:03
        平手/半球
0.93 0.99
 6-6 08:03
      平手/半球
0.92 0.98
   6-6 08:02
         平手/半球
0.94 0.98
6-6 08:02
        平手/半球
0.94 0.98
 6-6 08:02
 平手/半球
0.91 0.98
        6-6 08:01
  平手/半球
0.93 0.99
       6-6 08:01
  平手/半球
0.92 1.00
       6-6 08:01
    平手/半球
0.88 0.98
     6-6 08:00
         平手/半球
0.92 1.00
6-6 08:00
 平手/半球
0.89 1.00
        6-6 08:00
  平手/半球
0.91 1.01
       6-6 08:00
 平手/半球
0.90 0.99
        6-6 08:00
        平手/半球
0.92 1.00
 6-6 08:00
 平手/半球
0.89 1.00
        6-6 08:00
  平手/半球
0.92 1.00
       6-6 07:59
 平手/半球
0.90 0.99
        6-6 07:59
      平手/半球
0.91 0.99
   6-6 07:59
 平手/半球
0.89 1.00
        6-6 07:58
  平手/半球
0.91 1.01
       6-6 07:58
         平手/半球
0.93 0.99
6-6 07:58
        平手/半球
0.93 0.99
 6-6 07:58
    平手/半球
0.90 0.95
     6-6 07:58
         平手/半球
0.92 1.00
6-6 07:57
   平手/半球
0.92 1.00
      6-6 07:57
         平手/半球
0.90 1.02
6-6 07:57
        平手/半球
0.92 1.00
 6-6 07:57
 平手/半球
0.90 0.99
        6-6 07:57
  平手/半球
0.92 1.00
       6-6 07:56
         平手/半球
0.89 1.03
6-6 07:56
        平手/半球
0.89 1.03
 6-6 07:56
半球
1.08 0.72
         6-6 07:54
         平手/半球
0.90 1.02
6-6 07:48
        平手/半球
0.90 1.02
 6-6 07:48
        平手/半球
0.89 1.03
 6-6 07:47
         平手/半球
0.89 1.03
6-6 07:47
    平手/半球
0.88 0.98
     6-6 07:45
        平手/半球
0.93 0.99
 6-6 07:45
         平手/半球
0.93 0.99
6-6 07:44
 平手/半球
0.89 1.00
        6-6 07:44
  平手/半球
0.91 1.01
       6-6 07:43
         平手/半球
0.89 1.03
6-6 07:43
        平手/半球
0.89 1.03
 6-6 07:43
        平手/半球
0.92 1.00
 6-6 07:42
    平手/半球
0.85 1.00
     6-6 07:42
        平手/半球
0.89 1.03
 6-6 07:42
        平手/半球
0.92 1.00
 6-6 07:41
         平手/半球
0.92 1.00
6-6 07:40
 平手/半球
0.88 1.01
        6-6 07:35
 平手/半球
0.87 1.02
        6-6 07:35
  平手/半球
0.90 1.02
       6-6 07:35
  平手/半球
0.89 1.03
       6-6 07:35
         平手/半球
0.90 1.02
6-6 07:32
        平手/半球
0.90 1.02
 6-6 07:32
        平手/半球
0.88 1.04
 6-6 07:31
      平手/半球
0.90 1.01
   6-6 07:29
   平手/半球
0.90 1.02
      6-6 07:28
   平手/半球
0.92 1.00
      6-6 07:27
   平手/半球
0.90 1.02
      6-6 07:26
 平手/半球
0.88 1.01
        6-6 07:26
         平手/半球
0.91 1.01
6-6 07:26
        平手/半球
0.91 1.01
 6-6 07:26
  平手/半球
0.90 1.02
       6-6 07:26
      平手/半球
0.90 1.00
   6-6 07:25
         平手/半球
0.89 1.03
6-6 07:25
      平手/半球
0.90 1.01
   6-6 07:24
         平手/半球
0.90 1.02
6-6 07:24
        平手/半球
0.89 1.03
 6-6 07:24
         平手/半球
0.89 1.03
6-6 07:24
    平手/半球
0.88 0.98
     6-6 07:21
      平手/半球
0.90 1.00
   6-6 07:21
         平手/半球
0.90 1.02
6-6 07:20
        平手/半球
0.90 1.02
 6-6 07:19
        平手/半球
0.92 1.00
 6-6 07:19
        平手/半球
0.91 1.01
 6-6 07:19
         平手/半球
0.92 1.00
6-6 07:19
 平手/半球
0.89 1.00
        6-6 07:18
        平手/半球
0.92 1.00
 6-6 07:18
        平手/半球
0.88 1.04
 6-6 07:18
        平手/半球
0.93 0.99
 6-6 07:18
  平手/半球
0.91 1.01
       6-6 07:18
        平手/半球
0.88 1.04
 6-6 07:18
   平手/半球
0.91 1.01
      6-6 07:18
        平手/半球
0.93 0.99
 6-6 07:18
        平手/半球
0.88 1.04
 6-6 07:18
         平手/半球
0.88 1.04
6-6 07:17
 平手/半球
0.90 0.99
        6-6 07:16
  平手/半球
0.92 1.00
       6-6 07:16
 平手/半球
0.91 0.98
        6-6 07:16
         平手/半球
0.91 1.01
6-6 07:16
 平手/半球
0.90 0.99
        6-6 07:16
  平手/半球
0.93 0.99
       6-6 07:16
  平手/半球
0.92 1.00
       6-6 07:16
        平手/半球
0.91 1.01
 6-6 07:15
 平手/半球
0.91 0.98
        6-6 07:14
 平手/半球
0.92 0.97
        6-6 07:13
  平手/半球
0.93 0.99
       6-6 07:13
  平手/半球
0.94 0.98
       6-6 07:13
      平手/半球
0.92 0.98
   6-6 07:13
    平手/半球
0.90 0.95
     6-6 07:12
         平手/半球
0.92 1.00
6-6 07:11
        平手/半球
0.92 1.00
 6-6 07:10
 平手/半球
0.91 0.98
        6-6 07:10
  平手/半球
0.93 0.99
       6-6 07:10
 平手/半球
0.90 0.99
        6-6 07:10
   平手/半球
0.92 1.00
      6-6 07:09
  平手/半球
0.92 1.00
       6-6 07:09
      平手/半球
0.90 1.00
   6-6 07:07
 平手/半球
0.89 1.00
        6-6 07:04
  平手/半球
0.91 1.01
       6-6 07:04
   平手/半球
0.91 1.01
      6-6 07:02
         平手/半球
0.91 1.01
6-6 07:01
 平手/半球
0.90 0.99
        6-6 07:01
  平手/半球
0.92 1.00
       6-6 07:01
        平手/半球
0.91 1.01
 6-6 07:00
    平手/半球
0.88 0.98
     6-6 06:59
         平手/半球
0.92 1.00
6-6 06:58
        平手/半球
0.92 1.00
 6-6 06:57
 平手/半球
0.89 1.00
        6-6 06:56
 平手/半球
0.88 1.01
        6-6 06:56
 平手/半球
0.89 1.00
        6-6 06:56
  平手/半球
0.91 1.01
       6-6 06:56
      平手/半球
0.90 1.01
   6-6 06:55
    平手/半球
0.85 1.00
     6-6 06:55
         平手/半球
0.88 1.04
6-6 06:54
        平手/半球
0.88 1.04
 6-6 06:54
      平手/半球
0.89 1.02
   6-6 06:54
 平手/半球
0.88 1.01
        6-6 06:53
  平手/半球
0.90 1.02
       6-6 06:52
 平手/半球
0.87 1.02
        6-6 06:52
  平手/半球
0.89 1.03
       6-6 06:52
         平手/半球
0.89 1.03
6-6 06:52
        平手/半球
0.89 1.03
 6-6 06:52
      平手/半球
0.90 1.01
   6-6 06:51
   平手/半球
0.90 1.02
      6-6 06:51
 平手/半球
0.88 1.01
        6-6 06:48
  平手/半球
0.90 1.02
       6-6 06:48
      平手/半球
0.90 1.00
   6-6 06:41
   平手/半球
0.91 1.01
      6-6 06:40
 平手/半球
0.89 1.00
        6-6 06:39
  平手/半球
0.91 1.01
       6-6 06:38
 平手/半球
0.88 1.01
        6-6 06:38
  平手/半球
0.90 1.02
       6-6 06:37
 平手/半球
0.89 1.00
        6-6 06:36
  平手/半球
0.91 1.01
       6-6 06:36
 平手/半球
0.88 1.01
        6-6 06:34
  平手/半球
0.90 1.02
       6-6 06:34
         平手/半球
0.90 1.02
6-6 06:33
        平手/半球
0.90 1.02
 6-6 06:33
 平手/半球
0.89 1.00
        6-6 06:33
 平手/半球
0.90 0.99
        6-6 06:33
  平手/半球
0.91 1.01
       6-6 06:32
  平手/半球
0.92 1.00
       6-6 06:32
 平手/半球
0.89 1.00
        6-6 06:32
  平手/半球
0.91 1.01
       6-6 06:32
  平手/半球
0.90 1.02
       6-6 06:32
    平手/半球
0.88 0.98
     6-6 06:30
         平手/半球
0.91 1.01
6-6 06:29
        平手/半球
0.91 1.01
 6-6 06:28
  平手/半球
0.89 1.03
       6-6 06:23
 平手/半球
0.88 1.01
        6-6 06:22
 平手/半球
0.87 1.02
        6-6 06:21
  平手/半球
0.90 1.02
       6-6 06:21
  平手/半球
0.89 1.03
       6-6 06:21
    平手/半球
0.85 1.00
     6-6 06:21
      平手/半球
0.89 1.02
   6-6 06:21
 平手/半球
0.88 1.01
        6-6 06:20
  平手/半球
0.90 1.02
       6-6 06:20
 平手/半球
0.87 1.02
        6-6 06:19
  平手/半球
0.89 1.03
       6-6 06:19
         平手/半球
0.89 1.03
6-6 06:19
        平手/半球
0.89 1.03
 6-6 06:18
         平手/半球
0.90 1.02
6-6 06:10
        平手/半球
0.90 1.02
 6-6 06:10
        平手/半球
0.91 1.01
 6-6 06:10
        平手/半球
0.90 1.02
 6-6 06:10
 平手/半球
0.88 1.01
        6-6 06:08
         平手/半球
0.91 1.01
6-6 06:07
  平手/半球
0.90 1.02
       6-6 06:07
        平手/半球
0.91 1.01
 6-6 06:07
        平手/半球
0.89 1.03
 6-6 06:06
         平手/半球
0.89 1.03
6-6 06:06
        平手/半球
0.90 1.02
 6-6 05:53
         平手/半球
0.90 1.02
6-6 05:53
        平手/半球
0.91 1.01
 6-6 05:41
         平手/半球
0.91 1.01
6-6 05:40
 平手/半球
0.89 1.00
        6-6 05:40
  平手/半球
0.91 1.01
       6-6 05:40
      平手/半球
0.90 1.01
   6-6 05:34
         平手/半球
0.90 1.02
6-6 05:33
        平手/半球
0.90 1.02
 6-6 05:33
 平手/半球
0.88 1.01
        6-6 05:32
  平手/半球
0.90 1.02
       6-6 05:32
 平手/半球
0.89 1.00
        6-6 05:29
  平手/半球
0.91 1.01
       6-6 05:28
   平手/半球
0.90 1.02
      6-6 05:27
         平手/半球
0.91 1.01
6-6 05:23
        平手/半球
0.91 1.01
 6-6 05:23
 平手/半球
0.90 0.99
        6-6 05:18
  平手/半球
0.92 1.00
       6-6 05:18
 平手/半球
0.89 1.00
        6-6 05:17
  平手/半球
0.91 1.01
       6-6 05:17
         平手/半球
0.92 1.00
6-6 05:07
        平手/半球
0.92 1.00
 6-6 05:07
      平手/半球
0.91 0.99
   6-6 05:05
   平手/半球
0.92 1.00
      6-6 05:05
    平手/半球
0.88 0.98
     6-6 05:00
 平手/半球
0.90 0.99
        6-6 04:59
       平手/半球
0.91 0.99
  6-6 04:58
  平手/半球
0.92 1.00
       6-6 04:58
   平手/半球
0.91 1.01
      6-6 04:58
 平手/半球
0.91 0.98
        6-6 04:58
  平手/半球
0.93 0.99
       6-6 04:57
  平手/半球
0.94 0.98
       6-6 04:56
  平手/半球
0.95 0.97
       6-6 04:56
 平手/半球
0.92 0.97
        6-6 04:56
  平手/半球
0.94 0.98
       6-6 04:56
         平手/半球
0.93 0.99
6-6 04:55
    平手/半球
0.90 0.95
     6-6 04:55
        平手/半球
0.93 0.99
 6-6 04:55
 平手/半球
0.93 0.96
        6-6 04:54
         平手/半球
0.96 0.96
6-6 04:54
 平手/半球
0.92 0.97
        6-6 04:54
        平手/半球
0.96 0.96
 6-6 04:54
      平手/半球
0.95 0.96
   6-6 04:53
 平手/半球
0.93 0.96
        6-6 04:53
  平手/半球
0.95 0.97
       6-6 04:53
 平手/半球
0.94 0.95
        6-6 04:53
 平手/半球
0.93 0.96
        6-6 04:52
  平手/半球
0.96 0.96
       6-6 04:52
   平手/半球
0.94 0.98
      6-6 04:52
  平手/半球
0.95 0.97
       6-6 04:52
 平手/半球
0.94 0.95
        6-6 04:52
  平手/半球
0.96 0.96
       6-6 04:51
 平手/半球
0.93 0.96
        6-6 04:50
  平手/半球
0.95 0.97
       6-6 04:50
 平手/半球
0.94 0.95
        6-6 04:49
  平手/半球
0.96 0.96
       6-6 04:49
      平手/半球
0.96 0.95
   6-6 04:48
         平手/半球
0.95 0.97
6-6 04:48
        平手/半球
0.95 0.97
 6-6 04:48
 平手/半球
0.95 0.94
        6-6 04:47
    平手/半球
0.92 0.92
     6-6 04:47
 平手/半球
0.94 0.95
        6-6 04:47
  平手/半球
0.97 0.95
       6-6 04:47
  平手/半球
0.96 0.96
       6-6 04:47
 平手/半球
0.95 0.94
        6-6 04:47
 平手/半球
0.94 0.95
        6-6 04:46
  平手/半球
0.97 0.95
       6-6 04:46
  平手/半球
0.96 0.96
       6-6 04:46
   平手/半球
0.96 0.96
      6-6 04:46
      平手/半球
0.97 0.93
   6-6 04:45
   平手/半球
0.99 0.93
      6-6 04:45
 平手/半球
0.95 0.94
        6-6 04:45
   平手/半球
0.98 0.94
      6-6 04:44
  平手/半球
0.97 0.95
       6-6 04:44
         平手/半球
0.97 0.95
6-6 04:44
        平手/半球
0.97 0.95
 6-6 04:43
   平手/半球
0.95 0.97
      6-6 04:43
 平手/半球
0.96 0.93
        6-6 04:43
       平手/半球
0.97 0.93
  6-6 04:43
         平手/半球
0.93 0.99
6-6 04:43
  平手/半球
0.98 0.94
       6-6 04:43
 平手/半球
0.95 0.94
        6-6 04:43
  平手/半球
0.97 0.95
       6-6 04:43
      平手/半球
0.91 0.99
   6-6 04:43
   平手/半球
0.97 0.95
      6-6 04:43
        平手/半球
0.93 0.99
 6-6 04:43
   平手/半球
0.92 1.00
      6-6 04:42
  平手/半球
0.92 1.00
       6-6 04:42
    平手/半球
0.90 0.95
     6-6 04:42
  平手/半球
0.93 0.99
       6-6 04:42
      平手/半球
0.90 1.01
   6-6 04:42
         平手/半球
0.90 1.02
6-6 04:42
        平手/半球
0.90 1.02
 6-6 04:42
       平手/半球
0.91 0.99
  6-6 04:41
 平手/半球
0.90 0.99
        6-6 04:41
   平手/半球
0.91 1.01
      6-6 04:41
  平手/半球
0.92 1.00
       6-6 04:41
 平手/半球
0.89 1.00
        6-6 04:41
  平手/半球
0.91 1.01
       6-6 04:41
 平手/半球
0.88 1.01
        6-6 04:41
  平手/半球
0.89 1.03
       6-6 04:40
  平手/半球
0.90 1.02
       6-6 04:40
      平手/半球
0.88 1.03
   6-6 04:37
    平手/半球
0.85 1.00
     6-6 04:35
 平手/半球
0.87 1.02
        6-6 04:35
      平手/半球
0.87 1.04
   6-6 04:35
  平手/半球
0.89 1.03
       6-6 04:35
      平手/半球
0.88 1.03
   6-6 04:34
        平手/半球
0.87 1.05
 6-6 04:33
 平手/半球
0.86 1.03
        6-6 04:33
         平手/半球
0.87 1.05
6-6 04:33
  平手/半球
0.88 1.04
       6-6 04:33
 平手/半球
0.87 1.02
        6-6 04:33
  平手/半球
0.89 1.03
       6-6 04:32
      平手/半球
0.87 1.04
   6-6 04:32
   平手/半球
0.87 1.05
      6-6 04:31
      平手/半球
0.86 1.05
   6-6 04:31
   平手/半球
0.85 1.07
      6-6 04:30
  平手/半球
0.88 1.04
       6-6 04:26
  平手/半球
0.89 1.03
       6-6 04:26
  平手/半球
0.88 1.04
       6-6 04:24
  平手/半球
0.89 1.03
       6-6 04:24
  平手/半球
0.88 1.04
       6-6 04:24
  平手/半球
0.89 1.03
       6-6 04:24
    平手/半球
0.82 1.02
     6-6 04:22
  平手/半球
0.88 1.04
       6-6 04:21
  平手/半球
0.89 1.03
       6-6 04:21
         平手/半球
0.86 1.06
6-6 04:20
 平手/半球
0.86 1.03
        6-6 04:20
 平手/半球
0.87 1.02
        6-6 04:20
  平手/半球
0.88 1.04
       6-6 04:20
  平手/半球
0.89 1.03
       6-6 04:19
        平手/半球
0.86 1.06
 6-6 04:19
       平手/半球
0.86 1.05
  6-6 04:17
       平手/半球
0.91 0.99
  6-6 04:17
         平手/半球
0.88 1.04
6-6 04:16
        平手/半球
0.88 1.04
 6-6 04:15
         平手/半球
0.89 1.03
6-6 04:08
        平手/半球
0.89 1.03
 6-6 04:07
    平手/半球
0.85 1.00
     6-6 04:07
    平手/半球
0.82 1.02
     6-6 04:04
         平手/半球
0.87 1.05
6-6 04:04
        平手/半球
0.87 1.05
 6-6 04:03
         平手/半球
0.89 1.03
6-6 04:01
        平手/半球
0.89 1.03
 6-6 04:01
       平手/半球
0.85 1.04
  6-6 04:00
   平手/半球
0.86 1.06
      6-6 04:00
   平手/半球
0.85 1.07
      6-6 03:59
         平手/半球
0.86 1.06
6-6 03:58
        平手/半球
0.86 1.06
 6-6 03:58
 平手/半球
0.86 1.03
        6-6 03:58
 平手/半球
0.87 1.02
        6-6 03:57
  平手/半球
0.88 1.04
       6-6 03:57
  平手/半球
0.89 1.03
       6-6 03:57
         平手/半球
0.88 1.04
6-6 03:57
        平手/半球
0.88 1.04
 6-6 03:56
         平手/半球
0.87 1.05
6-6 03:54
      平手/半球
0.87 1.04
   6-6 03:53
        平手/半球
0.87 1.05
 6-6 03:53
        平手/半球
0.88 1.04
 6-6 03:53
        平手/半球
0.90 1.02
 6-6 03:53
         平手/半球
0.90 1.02
6-6 03:53
        平手/半球
0.88 1.04
 6-6 03:53
        平手/半球
0.90 1.02
 6-6 03:52
      平手/半球
0.88 1.03
   6-6 03:52
      平手/半球
0.87 1.04
   6-6 03:51
  平手/半球
0.88 1.04
       6-6 03:51
  平手/半球
0.89 1.03
       6-6 03:50
         平手/半球
0.88 1.04
6-6 03:49
        平手/半球
0.88 1.04
 6-6 03:48
         平手/半球
0.86 1.06
6-6 03:48
 平手/半球
0.86 1.03
        6-6 03:47
        平手/半球
0.86 1.06
 6-6 03:47
  平手/半球
0.88 1.04
       6-6 03:47
  平手/半球
0.89 1.03
       6-6 03:47
  平手/半球
0.88 1.04
       6-6 03:47
      平手/半球
0.88 1.03
   6-6 03:43
   平手/半球
0.87 1.05
      6-6 03:41
    平手/半球
0.85 1.00
     6-6 03:41
      平手/半球
0.90 1.01
   6-6 03:41
         平手/半球
0.88 1.04
6-6 03:40
 平手/半球
0.87 1.02
        6-6 03:39
  平手/半球
0.89 1.03
       6-6 03:39
        平手/半球
0.88 1.04
 6-6 03:39
   平手/半球
0.89 1.03
      6-6 03:39
         平手/半球
0.92 1.00
6-6 03:38
        平手/半球
0.92 1.00
 6-6 03:38
         平手/半球
0.89 1.03
6-6 03:38
         平手/半球
0.90 1.02
6-6 03:30
        平手/半球
0.90 1.02
 6-6 03:30
 平手/半球
0.89 1.00
        6-6 03:30
  平手/半球
0.91 1.01
       6-6 03:30
   平手/半球
0.90 1.02
      6-6 03:29
         平手/半球
0.89 1.03
6-6 03:29
        平手/半球
0.89 1.03
 6-6 03:28
 平手/半球
0.90 0.99
        6-6 03:27
  平手/半球
0.92 1.00
       6-6 03:27
       平手/半球
0.89 1.01
  6-6 03:27
   平手/半球
0.89 1.03
      6-6 03:26
      平手/半球
0.93 0.97
   6-6 03:26
   平手/半球
0.94 0.98
      6-6 03:25
   平手/半球
0.95 0.97
      6-6 03:23
         平手/半球
0.92 1.00
6-6 03:22
        平手/半球
0.92 1.00
 6-6 03:22
 平手/半球
0.91 0.98
        6-6 03:21
  平手/半球
0.93 0.99
       6-6 03:20
         平手/半球
0.93 0.99
6-6 03:19
        平手/半球
0.93 0.99
 6-6 03:19
         平手/半球
0.91 1.01
6-6 03:19
        平手/半球
0.91 1.01
 6-6 03:18
         平手/半球
0.90 1.02
6-6 03:15
        平手/半球
0.90 1.02
 6-6 03:14
 平手/半球
0.90 0.99
        6-6 03:11
  平手/半球
0.92 1.00
       6-6 03:11
         平手/半球
0.91 1.01
6-6 03:10
        平手/半球
0.91 1.01
 6-6 03:09
         平手/半球
0.92 1.00
6-6 03:06
        平手/半球
0.92 1.00
 6-6 03:06
         平手/半球
0.88 1.04
6-6 03:05
        平手/半球
0.88 1.04
 6-6 03:05
         平手/半球
0.92 1.00
6-6 03:00
        平手/半球
0.92 1.00
 6-6 03:00
    平手/半球
0.88 0.98
     6-6 02:59
      平手/半球
0.91 0.99
   6-6 02:58
         平手/半球
0.91 1.01
6-6 02:57
 平手/半球
0.91 0.98
        6-6 02:56
  平手/半球
0.93 0.99
       6-6 02:56
        平手/半球
0.91 1.01
 6-6 02:56
 平手/半球
0.90 0.99
        6-6 02:54
         平手/半球
0.92 1.00
6-6 02:54
  平手/半球
0.92 1.00
       6-6 02:54
        平手/半球
0.92 1.00
 6-6 02:54
   平手/半球
0.91 1.01
      6-6 02:54
 平手/半球
0.91 0.98
        6-6 02:53
  平手/半球
0.93 0.99
       6-6 02:53
 平手/半球
0.92 0.97
        6-6 02:53
  平手/半球
0.94 0.98
       6-6 02:52
         平手/半球
0.94 0.98
6-6 02:52
        平手/半球
0.94 0.98
 6-6 02:52
         平手/半球
0.93 0.99
6-6 02:51
        平手/半球
0.93 0.99
 6-6 02:50
        平手/半球
0.94 0.98
 6-6 02:49
        平手/半球
0.93 0.99
 6-6 02:49
         平手/半球
0.94 0.98
6-6 02:46
        平手/半球
0.94 0.98
 6-6 02:45
 平手/半球
0.91 0.98
        6-6 02:40
  平手/半球
0.93 0.99
       6-6 02:40
 平手/半球
0.92 0.97
        6-6 02:40
  平手/半球
0.94 0.98
       6-6 02:39
         平手/半球
0.93 0.99
6-6 02:39
        平手/半球
0.93 0.99
 6-6 02:39
         平手/半球
0.94 0.98
6-6 02:38
        平手/半球
0.94 0.98
 6-6 02:38
 平手/半球
0.91 0.98
        6-6 02:36
  平手/半球
0.93 0.99
       6-6 02:36
      平手/半球
0.92 0.98
   6-6 02:36
         平手/半球
0.93 0.99
6-6 02:36
        平手/半球
0.93 0.99
 6-6 02:36
      平手/半球
0.93 0.98
   6-6 02:35
   平手/半球
0.93 0.99
      6-6 02:34
 平手/半球
0.90 0.99
        6-6 02:34
 平手/半球
0.91 0.98
        6-6 02:34
  平手/半球
0.92 1.00
       6-6 02:34
         平手/半球
0.92 1.00
6-6 02:34
  平手/半球
0.93 0.99
       6-6 02:34
        平手/半球
0.92 1.00
 6-6 02:34
      平手/半球
0.92 0.98
   6-6 02:33
   平手/半球
0.91 1.01
      6-6 02:31
         平手/半球
0.93 0.99
6-6 02:22
        平手/半球
0.93 0.99
 6-6 02:22
         平手/半球
0.94 0.98
6-6 02:17
        平手/半球
0.94 0.98
 6-6 02:17
         平手/半球
0.95 0.97
6-6 02:15
  平手/半球
0.94 0.98
       6-6 02:15
  平手/半球
0.93 0.99
       6-6 02:15
        平手/半球
0.95 0.97
 6-6 02:15
      平手/半球
0.93 0.98
   6-6 02:12
  平手/半球
0.94 0.98
       6-6 02:11
  平手/半球
0.93 0.99
       6-6 02:11
         平手/半球
0.94 0.98
6-6 02:11
        平手/半球
0.94 0.98
 6-6 02:10
         平手/半球
0.93 0.99
6-6 02:09
        平手/半球
0.93 0.99
 6-6 02:09
 平手/半球
0.92 0.97
        6-6 02:08
  平手/半球
0.94 0.98
       6-6 02:08
         平手/半球
0.94 0.98
6-6 02:06
        平手/半球
0.94 0.98
 6-6 02:06
         平手/半球
0.95 0.97
6-6 02:05
        平手/半球
0.95 0.97
 6-6 02:05
        平手/半球
0.93 0.99
 6-6 02:02
         平手/半球
0.93 0.99
6-6 02:01
        平手/半球
0.92 1.00
 6-6 02:01
        平手/半球
0.93 0.99
 6-6 02:01
         平手/半球
0.92 1.00
6-6 02:00
        平手/半球
0.92 1.00
 6-6 02:00
         平手/半球
0.94 0.98
6-6 01:59
        平手/半球
0.94 0.98
 6-6 01:59
        平手/半球
0.93 0.99
 6-6 01:59
        平手/半球
0.94 0.98
 6-6 01:58
        平手/半球
0.93 0.99
 6-6 01:58
         平手/半球
0.93 0.99
6-6 01:58
         平手/半球
0.92 1.00
6-6 01:56
      平手/半球
0.92 0.98
   6-6 01:56
  平手/半球
0.93 0.99
       6-6 01:56
  平手/半球
0.92 1.00
       6-6 01:56
        平手/半球
0.92 1.00
 6-6 01:55
         平手/半球
0.93 0.99
6-6 01:55
        平手/半球
0.93 0.99
 6-6 01:55
        平手/半球
0.92 1.00
 6-6 01:55
 平手/半球
0.91 0.98
        6-6 01:54
  平手/半球
0.93 0.99
       6-6 01:54
        平手/半球
0.93 0.99
 6-6 01:54
        平手/半球
0.94 0.98
 6-6 01:54
        平手/半球
0.93 0.99
 6-6 01:54
         平手/半球
0.94 0.98
6-6 01:51
        平手/半球
0.94 0.98
 6-6 01:50
         平手/半球
0.93 0.99
6-6 01:50
        平手/半球
0.93 0.99
 6-6 01:49
         平手/半球
0.92 1.00
6-6 01:49
        平手/半球
0.92 1.00
 6-6 01:48
         平手/半球
0.96 0.96
6-6 01:48
        平手/半球
0.96 0.96
 6-6 01:47
         平手/半球
0.92 1.00
6-6 01:44
        平手/半球
0.92 1.00
 6-6 01:43
         平手/半球
0.95 0.97
6-6 01:43
        平手/半球
0.95 0.97
 6-6 01:42
         平手/半球
0.96 0.96
6-6 01:42
        平手/半球
0.96 0.96
 6-6 01:41
         平手/半球
0.93 0.99
6-6 01:33
      平手/半球
0.93 0.98
   6-6 01:33
        平手/半球
0.93 0.99
 6-6 01:32
         平手/半球
0.90 1.02
6-6 01:32
        平手/半球
0.90 1.02
 6-6 01:31
 平手/半球
0.92 0.97
        6-6 01:31
  平手/半球
0.94 0.98
       6-6 01:31
         平手/半球
0.94 0.98
6-6 01:27
        平手/半球
0.94 0.98
 6-6 01:26
      平手/半球
0.92 0.98
   6-6 00:52
 平手/半球
0.91 0.98
        6-6 00:50
  平手/半球
0.93 0.99
       6-6 00:50
 平手/半球
0.92 0.97
        6-6 00:50
  平手/半球
0.94 0.98
       6-6 00:49
      平手/半球
0.93 0.97
   6-6 00:47
 平手/半球
0.93 0.96
        6-6 00:45
  平手/半球
0.95 0.97
       6-6 00:44
         平手/半球
0.93 0.99
6-6 00:42
        平手/半球
0.93 0.99
 6-6 00:41
      平手/半球
0.93 0.98
   6-6 00:40
    平手/半球
0.90 0.95
     6-6 00:39
         平手/半球
0.95 0.97
6-6 00:39
      平手/半球
0.92 0.98
   6-6 00:39
   平手/半球
0.93 0.99
      6-6 00:39
        平手/半球
0.95 0.97
 6-6 00:38
   平手/半球
0.91 1.01
      6-6 00:38
    平手/半球
0.92 0.92
     6-6 00:34
         平手/半球
0.96 0.96
6-6 00:32
        平手/半球
0.96 0.96
 6-6 00:32
         平手/半球
0.95 0.97
6-6 00:31
        平手/半球
0.95 0.97
 6-6 00:31
      平手/半球
0.94 0.97
   6-6 00:26
 平手/半球
0.92 0.97
        6-6 00:25
  平手/半球
0.94 0.98
       6-6 00:25
         平手/半球
0.94 0.98
6-6 00:22
        平手/半球
0.94 0.98
 6-6 00:22
         平手/半球
0.92 1.00
6-6 00:21
        平手/半球
0.92 1.00
 6-6 00:21
    平手/半球
0.90 0.95
     6-6 00:19
         平手/半球
0.94 0.98
6-6 00:15
        平手/半球
0.94 0.98
 6-6 00:15
         平手/半球
0.95 0.97
6-6 00:11
        平手/半球
0.95 0.97
 6-6 00:11
         平手/半球
0.94 0.98
6-6 00:08
        平手/半球
0.94 0.98
 6-6 00:08
         平手/半球
0.91 1.01
6-6 00:08
        平手/半球
0.91 1.01
 6-6 00:07
         平手/半球
0.94 0.98
6-6 00:06
        平手/半球
0.94 0.98
 6-6 00:05
      平手/半球
0.94 0.96
   6-6 00:05
 平手/半球
0.93 0.96
        6-6 00:03
         平手/半球
0.96 0.96
6-6 00:03
  平手/半球
0.95 0.97
       6-6 00:03
        平手/半球
0.96 0.96
 6-6 00:02
         平手/半球
0.92 1.00
6-6 00:02
        平手/半球
0.92 1.00
 6-6 00:01
 平手/半球
0.92 0.97
        6-6 00:00
  平手/半球
0.94 0.98
       6-6 00:00
         平手/半球
0.93 0.99
6-5 23:59
        平手/半球
0.93 0.99
 6-5 23:59
 平手/半球
0.91 0.98
        6-5 23:59
  平手/半球
0.93 0.99
       6-5 23:59
      平手/半球
0.94 0.97
   6-5 23:57
      平手/半球
0.94 0.96
   6-5 23:54
 平手/半球
0.92 0.97
        6-5 23:53
  平手/半球
0.94 0.98
       6-5 23:53
 平手/半球
0.93 0.96
        6-5 23:51
  平手/半球
0.95 0.97
       6-5 23:51
      平手/半球
0.95 0.96
   6-5 23:49
 平手/半球
0.94 0.95
        6-5 23:46
  平手/半球
0.96 0.96
       6-5 23:46
      平手/半球
0.94 0.96
   6-5 23:41
   平手/半球
0.95 0.97
      6-5 23:36
      平手/半球
0.95 0.96
   6-5 23:31
         平手/半球
0.95 0.97
6-5 23:29
        平手/半球
0.95 0.97
 6-5 23:29
      平手/半球
0.95 0.95
   6-5 23:27
 平手/半球
0.93 0.96
        6-5 23:24
         平手/半球
0.94 0.98
6-5 23:24
  平手/半球
0.95 0.97
       6-5 23:24
        平手/半球
0.94 0.98
 6-5 23:24
      平手/半球
0.96 0.95
   6-5 23:23
         平手/半球
0.93 0.99
6-5 23:23
 平手/半球
0.94 0.95
        6-5 23:23
        平手/半球
0.93 0.99
 6-5 23:23
  平手/半球
0.96 0.96
       6-5 23:23
 平手/半球
0.95 0.94
        6-5 23:18
  平手/半球
0.97 0.95
       6-5 23:18
         平手/半球
0.96 0.96
6-5 23:16
      平手/半球
0.95 0.95
   6-5 23:16
        平手/半球
0.96 0.96
 6-5 23:16
      平手/半球
0.96 0.95
   6-5 23:13
  平手/半球
0.96 0.96
       6-5 23:13
 平手/半球
0.94 0.95
        6-5 23:13
         平手/半球
0.97 0.95
6-5 23:12
        平手/半球
0.97 0.95
 6-5 23:12
      平手/半球
0.95 0.95
   6-5 23:11
         平手/半球
0.95 0.97
6-5 23:11
        平手/半球
0.95 0.97
 6-5 23:11
 平手/半球
0.95 0.94
        6-5 23:10
         平手/半球
0.92 1.00
6-5 23:10
  平手/半球
0.97 0.95
       6-5 23:10
        平手/半球
0.92 1.00
 6-5 23:10
 平手/半球
0.94 0.95
        6-5 23:08
  平手/半球
0.96 0.96
       6-5 23:08
 平手/半球
0.93 0.96
        6-5 23:07
  平手/半球
0.95 0.97
       6-5 23:06
      平手/半球
0.95 0.96
   6-5 23:06
  平手/半球
0.96 0.96
       6-5 23:06
         平手/半球
0.95 0.97
6-5 23:05
        平手/半球
0.95 0.97
 6-5 23:05
    平手/半球
0.92 0.92
     6-5 23:03
 平手/半球
0.94 0.95
        6-5 23:02
  平手/半球
0.95 0.97
       6-5 23:02
      平手/半球
0.95 0.95
   6-5 23:00
         平手/半球
0.96 0.96
6-5 23:00
        平手/半球
0.96 0.96
 6-5 23:00
      平手/半球
0.94 0.97
   6-5 22:59
   平手/半球
0.96 0.96
      6-5 22:58
 平手/半球
0.95 0.94
        6-5 22:57
  平手/半球
0.96 0.96
       6-5 22:57
 平手/半球
0.94 0.95
        6-5 22:57
 平手/半球
0.93 0.96
        6-5 22:57
  平手/半球
0.95 0.97
       6-5 22:57
 平手/半球
0.94 0.95
        6-5 22:57
  平手/半球
0.94 0.98
       6-5 22:57
 平手/半球
0.93 0.96
        6-5 22:56
  平手/半球
0.95 0.97
       6-5 22:56
  平手/半球
0.94 0.98
       6-5 22:56
      平手/半球
0.93 0.98
   6-5 22:53
   平手/半球
0.94 0.98
      6-5 22:52
      平手/半球
0.94 0.97
   6-5 22:51
   平手/半球
0.96 0.96
      6-5 22:50
         平手/半球
0.94 0.98
6-5 22:45
        平手/半球
0.94 0.98
 6-5 22:45
         平手/半球
0.95 0.97
6-5 22:42
        平手/半球
0.95 0.97
 6-5 22:42
         平手/半球
0.96 0.96
6-5 22:41
        平手/半球
0.96 0.96
 6-5 22:41
         平手/半球
0.95 0.97
6-5 22:39
        平手/半球
0.95 0.97
 6-5 22:39
        平手/半球
0.94 0.98
 6-5 22:37
         平手/半球
0.94 0.98
6-5 22:37
 平手/半球
0.92 0.97
        6-5 22:36
  平手/半球
0.93 0.99
       6-5 22:36
      平手/半球
0.92 0.98
   6-5 22:36
         平手/半球
0.93 0.99
6-5 22:36
        平手/半球
0.93 0.99
 6-5 22:35
   平手/半球
0.92 1.00
      6-5 22:35
         平手/半球
0.92 1.00
6-5 22:35
        平手/半球
0.92 1.00
 6-5 22:34
         平手/半球
0.95 0.97
6-5 22:32
 平手/半球
0.93 0.96
        6-5 22:32
  平手/半球
0.94 0.98
       6-5 22:32
        平手/半球
0.95 0.97
 6-5 22:31
         平手/半球
0.93 0.99
6-5 22:20
        平手/半球
0.93 0.99
 6-5 22:19
      平手/半球
0.93 0.98
   6-5 22:14
 平手/半球
0.92 0.97
        6-5 22:06
  平手/半球
0.93 0.99
       6-5 22:06
    平手/半球
0.90 0.95
     6-5 22:02
         平手/半球
0.94 0.98
6-5 22:02
        平手/半球
0.94 0.98
 6-5 22:01
         平手/半球
0.95 0.97
6-5 22:01
        平手/半球
0.95 0.97
 6-5 22:00
         平手/半球
0.97 0.95
6-5 22:00
    平手/半球
0.92 0.92
     6-5 22:00
        平手/半球
0.97 0.95
 6-5 21:59
      平手/半球
0.93 0.97
   6-5 21:56
         平手/半球
0.96 0.96
6-5 21:55
        平手/半球
0.96 0.96
 6-5 21:54
   平手/半球
0.94 0.98
      6-5 21:53
         平手/半球
0.93 0.99
6-5 21:53
        平手/半球
0.93 0.99
 6-5 21:52
  平手/半球
0.94 0.98
       6-5 21:49
         平手/半球
0.94 0.98
6-5 21:47
        平手/半球
0.94 0.98
 6-5 21:46
      平手/半球
0.94 0.97
   6-5 21:42
 平手/半球
0.93 0.96
        6-5 21:40
      平手/半球
0.94 0.96
   6-5 21:38
       平手/半球
0.94 0.96
  6-5 21:37
 平手/半球
0.94 0.95
        6-5 21:34
  平手/半球
0.95 0.97
       6-5 21:34
      平手/半球
0.94 0.97
   6-5 21:33
   平手/半球
0.95 0.97
      6-5 21:32
         平手/半球
0.96 0.96
6-5 21:32
        平手/半球
0.96 0.96
 6-5 21:31
 平手/半球
0.93 0.96
        6-5 21:31
  平手/半球
0.94 0.98
       6-5 21:31
      平手/半球
0.92 0.98
   6-5 21:22
         平手/半球
0.92 1.00
6-5 21:21
   平手/半球
0.92 1.00
      6-5 21:21
        平手/半球
0.92 1.00
 6-5 21:20
      平手/半球
0.93 0.98
   6-5 21:05
 平手/半球
0.92 0.97
        6-5 21:01
  平手/半球
0.93 0.99
       6-5 21:01
      平手/半球
0.93 0.97
   6-5 20:59
      平手/半球
0.93 0.98
   6-5 20:58
 平手/半球
0.93 0.96
        6-5 20:56
  平手/半球
0.94 0.98
       6-5 20:56
      平手/半球
0.93 0.97
   6-5 20:54
 平手/半球
0.92 0.97
        6-5 20:54
  平手/半球
0.93 0.99
       6-5 20:54
      平手/半球
0.94 0.97
   6-5 20:53
 平手/半球
0.93 0.96
        6-5 20:52
  平手/半球
0.94 0.98
       6-5 20:52
      平手/半球
0.93 0.97
   6-5 20:51
  平手/半球
0.95 0.97
       6-5 20:51
 平手/半球
0.94 0.95
        6-5 20:51
   平手/半球
0.94 0.98
      6-5 20:49
 平手/半球
0.93 0.96
        6-5 20:49
  平手/半球
0.94 0.98
       6-5 20:49
         平手/半球
0.94 0.98
6-5 20:43
        平手/半球
0.94 0.98
 6-5 20:43
         平手/半球
0.95 0.97
6-5 20:41
        平手/半球
0.95 0.97
 6-5 20:40
         平手/半球
0.91 1.01
6-5 20:40
        平手/半球
0.91 1.01
 6-5 20:39
      平手/半球
0.92 0.98
   6-5 20:29
         平手/半球
0.92 1.00
6-5 20:28
        平手/半球
0.92 1.00
 6-5 20:28
         平手/半球
0.94 0.98
6-5 20:27
        平手/半球
0.94 0.98
 6-5 20:27
   平手/半球
0.93 0.99
      6-5 20:27
         平手/半球
0.92 1.00
6-5 20:27
      平手/半球
0.93 0.97
   6-5 20:26
        平手/半球
0.92 1.00
 6-5 20:26
 平手/半球
0.92 0.97
        6-5 20:24
  平手/半球
0.93 0.99
       6-5 20:23
         平手/半球
0.93 0.99
6-5 20:22
        平手/半球
0.93 0.99
 6-5 20:21
         平手/半球
0.92 1.00
6-5 20:15
        平手/半球
0.92 1.00
 6-5 20:11
      平手/半球
0.94 0.97
   6-5 20:07
   平手/半球
0.95 0.97
      6-5 20:04
         平手/半球
0.95 0.97
6-5 19:58
        平手/半球
0.95 0.97
 6-5 19:58
      平手/半球
0.93 0.97
   6-5 19:57
        平手/半球
0.93 0.99
 6-5 19:57
        平手/半球
0.95 0.97
 6-5 19:57
      平手/半球
0.93 0.98
   6-5 19:56
 平手/半球
0.93 0.96
        6-5 19:56
  平手/半球
0.94 0.98
       6-5 19:56
   平手/半球
0.94 0.98
      6-5 19:55
      平手/半球
0.93 0.97
   6-5 19:53
         平手/半球
0.93 0.99
6-5 19:50
        平手/半球
0.93 0.99
 6-5 19:50
 平手/半球
0.92 0.97
        6-5 19:49
  平手/半球
0.93 0.99
       6-5 19:49
         平手/半球
0.94 0.98
6-5 19:47
      平手/半球
0.94 0.97
   6-5 19:47
        平手/半球
0.94 0.98
 6-5 19:47
    平手/半球
0.90 0.95
     6-5 19:46
      平手/半球
0.95 0.96
   6-5 19:46
 平手/半球
0.93 0.96
        6-5 19:45
       平手/半球
0.96 0.94
  6-5 19:44
  平手/半球
0.94 0.98
       6-5 19:44
 平手/半球
0.94 0.95
        6-5 19:44
  平手/半球
0.95 0.97
       6-5 19:44
 平手/半球
0.95 0.94
        6-5 19:44
  平手/半球
0.96 0.96
       6-5 19:43
 平手/半球
0.94 0.95
        6-5 19:43
  平手/半球
0.95 0.97
       6-5 19:43
         平手/半球
0.95 0.97
6-5 19:39
        平手/半球
0.95 0.97
 6-5 19:39
         平手/半球
0.93 0.99
6-5 19:39
        平手/半球
0.93 0.99
 6-5 19:38
      平手/半球
0.94 0.97
   6-5 19:32
      平手/半球
0.94 0.96
   6-5 19:29
  平手/半球
0.94 0.98
       6-5 19:29
 平手/半球
0.93 0.96
        6-5 19:29
   平手/半球
0.95 0.97
      6-5 19:28
      平手/半球
0.94 0.97
   6-5 19:26
    平手/半球
0.92 0.92
     6-5 19:24
 平手/半球
0.94 0.95
        6-5 19:23
        平手/半球
0.96 0.96
 6-5 19:23
 平手/半球
0.93 0.96
        6-5 19:23
 平手/半球
0.94 0.95
        6-5 19:23
  平手/半球
0.95 0.97
       6-5 19:23
 平手/半球
0.93 0.96
        6-5 19:21
  平手/半球
0.94 0.98
       6-5 19:21
 平手/半球
0.92 0.97
        6-5 19:21
  平手/半球
0.93 0.99
       6-5 19:20
         平手/半球
0.96 0.96
6-5 19:18
      平手/半球
0.93 0.97
   6-5 19:05
 平手/半球
0.93 0.96
        6-5 19:03
  平手/半球
0.94 0.98
       6-5 19:03
         平手/半球
0.93 0.99
6-5 19:03
        平手/半球
0.93 0.99
 6-5 19:02
       平手/半球
0.92 0.98
  6-5 18:47
         平手/半球
0.94 0.98
6-5 18:40
        平手/半球
0.94 0.98
 6-5 18:40
      平手/半球
0.92 0.98
   6-5 18:39
      平手/半球
0.93 0.97
   6-5 18:36
 平手/半球
0.91 0.98
        6-5 18:36
  平手/半球
0.92 1.00
       6-5 18:36
      平手/半球
0.94 0.96
   6-5 18:35
 平手/半球
0.93 0.96
        6-5 18:34
  平手/半球
0.94 0.98
       6-5 18:34
 平手/半球
0.95 0.94
        6-5 18:33
 平手/半球
0.93 0.96
        6-5 18:33
  平手/半球
0.96 0.96
       6-5 18:33
 平手/半球
0.95 0.94
        6-5 18:33
         平手/半球
0.95 0.97
6-5 18:24
        平手/半球
0.95 0.97
 6-5 18:24
 平手/半球
0.93 0.96
        6-5 18:12
 平手/半球
0.91 0.98
        6-5 18:12
  平手/半球
0.94 0.98
       6-5 18:11
  平手/半球
0.92 1.00
       6-5 18:11
         平手/半球
0.96 0.96
6-5 18:07
 平手/半球
0.93 0.96
        6-5 18:06
  平手/半球
0.94 0.98
       6-5 18:06
        平手/半球
0.96 0.96
 6-5 18:06
 平手/半球
0.95 0.94
        6-5 18:05
  平手/半球
0.96 0.96
       6-5 18:05
      平手/半球
0.93 0.97
   6-5 17:58
         平手/半球
0.93 0.99
6-5 17:58
        平手/半球
0.93 0.99
 6-5 17:57
   平手/半球
0.94 0.98
      6-5 17:56
        平手/半球
0.94 0.98
 6-5 17:55
         平手/半球
0.94 0.98
6-5 17:55
      平手/半球
0.94 0.97
   6-5 17:54
         平手/半球
0.95 0.97
6-5 17:53
        平手/半球
0.95 0.97
 6-5 17:52
 平手/半球
0.93 0.96
        6-5 17:52
  平手/半球
0.94 0.98
       6-5 17:51
      平手/半球
0.93 0.97
   6-5 17:51
         平手/半球
0.96 0.96
6-5 17:51
        平手/半球
0.96 0.96
 6-5 17:51
         平手/半球
0.95 0.97
6-5 17:50
        平手/半球
0.95 0.97
 6-5 17:50
 平手/半球
0.92 0.97
        6-5 17:49
  平手/半球
0.93 0.99
       6-5 17:49
    平手/半球
0.90 0.95
     6-5 17:46
         平手/半球
0.94 0.98
6-5 17:45
        平手/半球
0.94 0.98
 6-5 17:45
    平手/半球
0.92 0.92
     6-5 17:39
         平手/半球
0.95 0.97
6-5 17:37
 平手/半球
0.94 0.95
        6-5 17:37
  平手/半球
0.95 0.97
       6-5 17:37
        平手/半球
0.95 0.97
 6-5 17:37
 平手/半球
0.92 0.97
        6-5 17:37
  平手/半球
0.93 0.99
       6-5 17:37
         平手/半球
0.94 0.98
6-5 17:35
        平手/半球
0.94 0.98
 6-5 17:34
 平手/半球
0.94 0.95
        6-5 17:34
 平手/半球
0.92 0.97
        6-5 17:34
  平手/半球
0.95 0.97
       6-5 17:33
  平手/半球
0.93 0.99
       6-5 17:33
        平手/半球
0.96 0.96
 6-5 17:33
         平手/半球
0.96 0.96
6-5 17:33
 平手/半球
0.94 0.95
        6-5 17:32
  平手/半球
0.95 0.97
       6-5 17:32
         平手/半球
0.98 0.94
6-5 17:32
 平手/半球
0.92 0.97
        6-5 17:32
        平手/半球
0.98 0.94
 6-5 17:32
  平手/半球
0.93 0.99
       6-5 17:32
         平手/半球
0.96 0.96
6-5 17:19
        平手/半球
0.96 0.96
 6-5 17:19
      平手/半球
0.94 0.96
   6-5 17:17
      平手/半球
0.95 0.96
   6-5 17:16
 平手/半球
0.94 0.95
        6-5 17:15
  平手/半球
0.95 0.97
       6-5 17:14
 平手/半球
0.95 0.94
        6-5 17:14
  平手/半球
0.96 0.96
       6-5 17:14
 平手/半球
0.94 0.95
        6-5 17:14
  平手/半球
0.95 0.97
       6-5 17:13
 平手/半球
0.92 0.97
        6-5 17:13
  平手/半球
0.93 0.99
       6-5 17:13
         平手/半球
0.95 0.97
6-5 17:11
        平手/半球
0.95 0.97
 6-5 17:11
        平手/半球
0.94 0.98
 6-5 17:11
        平手/半球
0.95 0.97
 6-5 17:10
    平手/半球
0.90 0.95
     6-5 17:05
         平手/半球
0.94 0.98
6-5 17:03
        平手/半球
0.94 0.98
 6-5 17:03
      平手/半球
0.94 0.96
   6-5 16:30
    平手/半球
0.92 0.92
     6-5 16:30
         平手/半球
0.95 0.97
6-5 16:29
        平手/半球
0.95 0.97
 6-5 16:28
         平手/半球
0.93 0.99
6-5 16:28
        平手/半球
0.93 0.99
 6-5 16:28
  平手/半球
0.95 0.97
       6-5 16:27
 平手/半球
0.94 0.95
        6-5 16:27
      平手/半球
0.93 0.97
   6-5 16:27
  平手/半球
0.94 0.98
       6-5 16:27
  平手/半球
0.95 0.97
       6-5 16:27
      平手/半球
0.94 0.96
   6-5 16:25
   平手/半球
0.95 0.97
      6-5 16:25
 平手/半球
0.92 0.97
        6-5 16:24
  平手/半球
0.93 0.99
       6-5 16:24
      平手/半球
0.93 0.97
   6-5 16:20
         平手/半球
0.95 0.97
6-5 16:20
        平手/半球
0.95 0.97
 6-5 16:19
 平手/半球
0.94 0.95
        6-5 16:19
  平手/半球
0.95 0.97
       6-5 16:18
      平手/半球
0.92 0.98
   6-5 16:17
 平手/半球
0.92 0.97
        6-5 16:16
  平手/半球
0.93 0.99
       6-5 16:15
  平手/半球
0.92 1.00
       6-5 16:15
      平手/半球
0.93 0.97
   6-5 16:14
      平手/半球
0.92 0.98
   6-5 16:13
   平手/半球
0.93 0.99
      6-5 16:13
      平手/半球
0.91 0.99
   6-5 16:13
 平手/半球
0.93 0.96
        6-5 16:11
  平手/半球
0.94 0.98
       6-5 16:11
         平手/半球
0.94 0.98
6-5 16:11
 平手/半球
0.91 0.98
        6-5 16:10
        平手/半球
0.94 0.98
 6-5 16:10
  平手/半球
0.92 1.00
       6-5 16:09
   平手/半球
0.92 1.00
      6-5 16:09
   平手/半球
0.97 0.95
      6-5 16:08
 平手/半球
0.93 0.96
        6-5 16:08
  平手/半球
0.94 0.98
       6-5 16:07
  平手/半球
0.92 1.00
       6-5 16:06
  平手/半球
0.94 0.98
       6-5 16:06
    平手/半球
0.90 0.95
     6-5 15:57
      平手/半球
0.92 0.98
   6-5 15:57
         平手/半球
0.93 0.99
6-5 15:56
      平手/半球
0.91 0.99
   6-5 15:56
   平手/半球
0.93 0.99
      6-5 15:56
        平手/半球
0.93 0.99
 6-5 15:56
      平手/半球
0.93 0.97
   6-5 15:55
      平手/半球
0.91 0.99
   6-5 15:50
        平手/半球
0.91 1.01
 6-5 15:49
         平手/半球
0.91 1.01
6-5 15:49
        平手/半球
0.92 1.00
 6-5 15:49
 平手/半球
0.91 0.98
        6-5 15:49
  平手/半球
0.92 1.00
       6-5 15:48
 平手/半球
0.88 1.01
        6-5 15:48
 平手/半球
0.90 0.99
        6-5 15:48
      平手/半球
0.90 1.00
   6-5 15:47
 平手/半球
0.88 1.01
        6-5 15:47
  平手/半球
0.89 1.03
       6-5 15:47
   平手/半球
0.91 1.01
      6-5 15:47
    平手/半球
0.88 0.98
     6-5 15:47
   平手/半球
0.89 1.03
      6-5 15:46
 平手/半球
0.90 0.99
        6-5 15:45
  平手/半球
0.91 1.01
       6-5 15:45
 平手/半球
0.92 0.97
        6-5 15:45
 平手/半球
0.94 0.95
        6-5 15:44
  平手/半球
0.93 0.99
       6-5 15:44
  平手/半球
0.95 0.97
       6-5 15:44
      平手/半球
0.93 0.97
   6-5 15:39
      平手/半球
0.92 0.98
   6-5 15:38
      平手/半球
0.93 0.97
   6-5 15:37
 平手/半球
0.92 0.97
        6-5 15:37
  平手/半球
0.93 0.99
       6-5 15:37
   平手/半球
0.94 0.98
      6-5 15:36
 平手/半球
0.90 0.99
        6-5 15:35
  平手/半球
0.91 1.01
       6-5 15:35
      平手/半球
0.92 0.98
   6-5 15:29
   平手/半球
0.93 0.99
      6-5 15:28
   平手/半球
0.95 0.97
      6-5 15:27
 平手/半球
0.92 0.97
        6-5 15:21
  平手/半球
0.93 0.99
       6-5 15:20
 平手/半球
0.90 0.99
        6-5 15:20
  平手/半球
0.91 1.01
       6-5 15:20
      平手/半球
0.93 0.97
   6-5 15:03
   平手/半球
0.94 0.98
      6-5 15:02
  平手/半球
0.93 0.99
       6-5 15:02
  平手/半球
0.95 0.97
       6-5 15:01
 平手/半球
0.92 0.97
        6-5 14:56
 平手/半球
0.90 0.99
        6-5 14:56
 平手/半球
0.92 0.97
        6-5 14:56
  平手/半球
0.93 0.99
       6-5 14:56
 平手/半球
0.90 0.99
        6-5 14:54
 平手/半球
0.92 0.97
        6-5 14:54
 平手/半球
0.90 0.99
        6-5 14:54
  平手/半球
0.91 1.01
       6-5 14:54
   平手/半球
0.95 0.97
      6-5 14:51
   平手/半球
0.92 1.00
      6-5 14:50
   平手/半球
0.90 1.02
      6-5 14:48
 平手/半球
0.92 0.97
        6-5 14:48
 平手/半球
0.91 0.98
        6-5 14:47
  平手/半球
0.93 0.99
       6-5 14:47
  平手/半球
0.92 1.00
       6-5 14:47
   平手/半球
0.88 1.04
      6-5 14:46
      平手/半球
0.93 0.98
   6-5 14:43
      平手/半球
0.93 0.97
   6-5 14:41
 平手/半球
0.93 0.96
        6-5 14:39
 平手/半球
0.94 0.95
        6-5 14:38
  平手/半球
0.94 0.98
       6-5 14:38
  平手/半球
0.95 0.97
       6-5 14:38
    平手/半球
0.90 0.95
     6-5 14:38
 平手/半球
0.92 0.97
        6-5 14:30
 平手/半球
0.94 0.95
        6-5 14:30
  平手/半球
0.93 0.99
       6-5 14:30
  平手/半球
0.95 0.97
       6-5 14:29
 平手/半球
0.92 0.97
        6-5 14:29
  平手/半球
0.93 0.99
       6-5 14:29
  平手/半球
0.94 0.98
       6-5 14:29
      平手/半球
0.92 0.98
   6-5 14:24
      平手/半球
0.93 0.98
   6-5 14:23
         平手/半球
0.93 0.99
6-5 14:23
        平手/半球
0.93 0.99
 6-5 14:23
         平手/半球
0.97 0.95
6-5 14:22
        平手/半球
0.97 0.95
 6-5 14:21
  平手/半球
0.92 1.00
       6-5 14:21
  平手/半球
0.94 0.98
       6-5 14:21
      平手/半球
0.92 0.98
   6-5 14:11
 平手/半球
0.91 0.98
        6-5 14:10
  平手/半球
0.92 1.00
       6-5 14:10
 平手/半球
0.92 0.97
        6-5 14:10
  平手/半球
0.93 0.99
       6-5 14:09
      平手/半球
0.91 0.99
   6-5 14:08
 平手/半球
0.90 0.99
        6-5 14:07
 平手/半球
0.92 0.97
        6-5 14:07
 平手/半球
0.90 0.99
        6-5 14:07
  平手/半球
0.91 1.01
       6-5 14:07
         平手/半球
0.92 1.00
6-5 14:07
        平手/半球
0.92 1.00
 6-5 14:07
 平手/半球
0.92 0.97
        6-5 14:06
  平手/半球
0.93 0.99
       6-5 14:06
  平手/半球
0.91 1.01
       6-5 14:06
 平手/半球
0.90 0.99
        6-5 14:05
      平手/半球
0.90 1.00
   6-5 13:38
   平手/半球
0.93 0.99
      6-5 13:38
         平手/半球
0.90 1.02
6-5 13:17
        平手/半球
0.90 1.02
 6-5 13:16
         平手/半球
0.88 1.04
6-5 12:02
        平手/半球
0.88 1.04
 6-5 12:00
      平手/半球
0.88 1.03
   6-5 11:50
    平手/半球
0.85 1.00
     6-5 11:50
   平手/半球
0.88 1.04
      6-5 11:48
      平手/半球
0.90 1.00
   6-5 11:47
   平手/半球
0.93 0.99
      6-5 11:46
        平手/半球
0.91 1.01
 6-5 11:45
         平手/半球
0.91 1.01
6-5 11:45
      平手/半球
0.91 0.99
   6-5 11:44
    平手/半球
0.88 0.98
     6-5 11:43
   平手/半球
0.94 0.98
      6-5 11:43
      平手/半球
0.87 1.04
   6-5 11:29
   平手/半球
0.85 1.07
      6-5 11:28
    平手/半球
0.85 1.00
     6-5 11:12
        平手/半球
0.89 1.03
 6-5 11:11
         平手/半球
0.89 1.03
6-5 11:11
      平手/半球
0.89 1.02
   6-5 11:02
      平手/半球
0.90 1.01
   6-5 11:00
  平手/半球
0.89 1.03
       6-5 10:59
  平手/半球
0.91 1.01
       6-5 10:59
    平手/半球
0.88 0.98
     6-5 10:53
         平手/半球
0.91 1.01
6-5 10:52
        平手/半球
0.91 1.01
 6-5 10:52
    平手/半球
0.85 1.00
     6-5 10:47
      平手/半球
0.89 1.02
   6-5 10:47
   平手/半球
0.90 1.02
      6-5 10:46
         平手/半球
0.90 1.02
6-5 10:41
        平手/半球
0.90 1.02
 6-5 10:40
         平手/半球
0.89 1.03
6-5 09:45
        平手/半球
0.89 1.03
 6-5 09:45
         平手/半球
0.88 1.04
6-5 09:44
        平手/半球
0.88 1.04
 6-5 09:44
         平手/半球
0.90 1.02
6-5 09:38
        平手/半球
0.90 1.02
 6-5 09:38
      平手/半球
0.90 1.01
   6-5 09:16
    平手/半球
0.88 0.98
     6-5 09:16
   平手/半球
0.92 1.00
      6-5 09:15
         平手/半球
0.89 1.03
6-5 07:14
        平手/半球
0.89 1.03
 6-5 07:14
 平手/半球
0.88 1.01
        6-5 06:29
      平手/半球
0.88 1.03
   6-5 06:27
  平手/半球
0.89 1.03
       6-5 06:24
    平手/半球
0.85 1.00
     6-5 06:24
 平手/半球
0.87 1.02
        6-5 06:14
      平手/半球
0.87 1.04
   6-5 06:09
  平手/半球
0.88 1.04
       6-5 06:08
半球
1.10 0.70
         6-5 06:02
 平手/半球
0.85 1.04
        6-5 05:25
 平手/半球
0.86 1.03
        6-5 05:24
 平手/半球
0.85 1.04
        6-5 05:23
 平手/半球
0.86 1.03
        6-5 05:22
 平手/半球
0.85 1.04
        6-5 05:21
      平手/半球
0.86 1.05
   6-5 05:21
  平手/半球
0.86 1.06
       6-5 05:17
      平手/半球
0.87 1.04
   6-5 05:17
   平手/半球
0.87 1.05
      6-5 05:15
 平手/半球
0.86 1.03
        6-5 03:56
  平手/半球
0.87 1.05
       6-5 03:51
         平手/半球
0.87 1.05
6-5 02:50
      平手/半球
0.86 1.05
   6-5 02:49
         平手/半球
0.84 1.09
6-5 02:49
   平手/半球
0.86 1.06
      6-5 02:48
        平手/半球
0.87 1.05
 6-5 02:48
         平手/半球
0.87 1.05
6-5 02:48
 平手/半球
0.85 1.03
        6-5 02:44
 平手/半球
0.86 1.02
        6-5 02:43
 平手/半球
0.85 1.03
        6-5 02:42
      平手/半球
0.87 1.04
   6-5 02:41
      平手/半球
0.86 1.05
   6-5 02:40
  平手/半球
0.86 1.06
       6-5 02:38
  平手/半球
0.84 1.08
       6-5 02:38
 平手/半球
0.86 1.02
        6-5 02:28
      平手/半球
0.87 1.04
   6-5 02:23
  平手/半球
0.87 1.05
       6-5 02:21
  半球
1.13 0.80
       6-5 02:20
  平手/半球
0.84 1.08
       6-5 02:13
  半球
1.13 0.80
       6-5 02:12
 平手/半球
0.83 1.05
        6-5 01:45
 半球
1.12 0.77
        6-5 01:42
 半球
1.08 0.80
        6-5 01:40
  平手/半球
0.84 1.08
       6-5 01:40
 半球
1.12 0.77
        6-5 01:39
      平手/半球
0.86 1.05
   6-5 01:38
      平手/半球
0.84 1.08
   6-5 01:37
    平手/半球
0.82 1.02
     6-5 01:36
  半球
1.12 0.81
       6-5 01:36
   平手/半球
0.88 1.04
      6-5 01:36
半球
1.03 0.77
         6-5 01:02
      平手/半球
0.83 1.09
   6-5 00:44
      平手/半球
0.82 1.08
   6-5 00:23
         平手/半球
0.84 1.09
6-5 00:04
        平手/半球
0.84 1.09
 6-5 00:04
        平手/半球
0.83 1.10
 6-5 00:03
        平手/半球
0.84 1.09
 6-5 00:03
      平手/半球
0.83 1.09
   6-4 23:26
    平手/半球
0.80 1.05
     6-4 23:15
   平手/半球
0.85 1.07
      6-4 23:15
      平手/半球
0.85 1.06
   6-4 22:58
      平手/半球
0.84 1.08
   6-4 22:57
        平手/半球
0.83 1.10
 6-4 22:26
         平手/半球
0.83 1.10
6-4 22:25
         半球
1.12 0.81
6-4 20:18
        半球
1.12 0.81
 6-4 20:18
    半球
1.05 0.80
     6-4 20:17
         半球
1.14 0.80
6-4 20:17
         半球
1.12 0.81
6-4 20:16
   半球
1.12 0.81
      6-4 20:16
        半球
1.14 0.80
 6-4 18:28
         半球
1.14 0.80
6-4 18:24
      半球
1.10 0.82
   6-4 17:25
      半球
1.09 0.81
   6-4 17:21
      平手/半球
0.83 1.09
   6-4 17:16
      半球
1.04 0.87
   6-4 17:14
   半球
1.13 0.80
      6-4 17:14
 半球
1.08 0.80
        6-4 17:13
    半球
1.10 0.78
     6-4 17:13
         半球
1.16 0.78
6-4 17:11
        半球
1.16 0.78
 6-4 17:10
  半球
1.08 0.84
       6-4 17:08
    半球
1.12 0.75
     6-4 17:05
    半球
1.10 0.78
     6-4 17:04
      半球
0.99 0.91
   6-4 15:19
    半球
0.98 0.88
     6-4 15:16
         半球
1.00 0.92
6-4 15:11
        半球
1.00 0.92
 6-4 15:10
      半球
0.96 0.94
   6-4 13:00
      半球
0.95 0.96
   6-4 07:02
说明:背景     表示早餐盘,     表示即时盘
澳门皇冠金宝博利记Bet365立博韦德易胜12Bet明陞变化
时间